Vitin naravovarstveni dan

Objavljeno - Sep 1, 2022


V soboto, 27. avgusta, je v Živalskem vrtu Ljubljana obiskovalce ob poteh spremljalo več miz z različnimi materiali in aktivnostmi. Potekal je namreč naravovarstveni dan pod sponzorstvom zavarovalnice Vita.

Na ta dan so potekale različne ustvarjalne delavnice, gibalni izzivi, popestritve za živali ZOO-ja, ideje za okolju prijazno življenje – in stojnice z naravovarstvenimi vsebinami. Prisotni so bili naravovarstveniki, ki so delili svoje znanje in izkušnje z delom na ogroženih živalskih vrstah.

Seveda smo bili prisotni tudi člani ekipe LIFE Lynx. Obiskovalcem, ki so poleg ogleda risa bili pripravljeni slišati še kaj več o tej vrsti, smo povedali še kaj o vrsti sami in raziskovanju, za kar smo menili, da bi jih utegnilo zanimati. Risov kožuh, lobanja in odlitek odtisa šape so pritegnili marsikoga, ob dodatnih razlagah, pa so se nekateri zadržali dlje kot samo za dotik kožuha.

Se nam zdi, da so imeli marsikateri obiskovalci precej popestren dan – naši člani ekipe pa tudi!

Obiskovalci stojnice projekta LIFE Lynx. Foto: Petra Hrovatin, ZOO Ljubljana