Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Objavljeno - Jun 9, 2018


Moj osrednji karierni cilj in motivacijo za delo predstavlja iskanje učinkovitih rešitev za naravovarstvene probleme. Naravnanost k živalim sem izrazila že tekom študija veterinarske medicine, katerega sem zaključila z diplomskim delom na področju ekologije volka. Ko sem postala bolj aktivno udeležena v varstvene akcije, sem spoznala, da delo z ljudmi predstavlja glavni izziv naravovarstvu. Nadaljnji študij sem tako posvetila  družbenim vidikom varstva in upravljanja s prostoživečih živali, predvsem vključevanju javnosti v procese odločanja in odnosa javnosti do velikih zveri. V 20 letih kariere, sem sodelovala  pri različnih naravovarstvenih in raziskovalnih projektih, predvsem na območju Slovenije in Hrvaške. Sem članica mednarodne skupine IUCN/SSC specialist group “Large carnivore initiative for Europe”. Trenutno sem kot raziskovalka in vodja projektov zaposlena na Oddelku za Biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani.Izven dela sem polno zaposlena mama, poleg tega pa tudi sprehajalka psov, jadralka, šivilja in prostovoljka v društvu Downov sindrom Slovenija.