Doc. dr. Miha Krofel

Objavljeno - Jun 9, 2018


Sem raziskovalec prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in večinoma delam na področju ekologije, upravljanja in ohranitvene biologije velikih zveri v Evraziji in Afriki. Večino svojih raziskav sem posvetil evrazijskemu risu, rjavemu medvedu, volku, leopardu, gepardu, snežnemu leopardu in šakalom. V manjšem obsegu se ukvarjam tudi z ujedami, krokarji in kuščarji. V doktorski disertaciji sem se posvetil medvrstnim odnosom med risom in drugimi živalmi, s katerimi ris sobiva v dinarskih gozdovih. V prostem času rad potujem po svetu in fotografiram divje živali.