Doc. dr. Miha Krofel

Objavljeno - Aug 8, 2018


Radim kao istraživač za divlje životinje te se najviše bavim biologijom i upravljanjem velikim zvijerima u Europi i Africi. Većinu svog istraživanja posvetio sam euroazijskom risu, smeđem medvjedu, vuku, leopard, geopardu, sniježnom leopard i čaglju. U manjoj mjeri bavim se i grabljivicama, vranama i gušterima. U svojoj doktorskoj disertaciji obradio sam interakciju između euroazijskog risa i vrsti životinja s kojima dijeli stanište u Dinaridima. U svoje slobodno vrijeme uživam putujući po svijetu i fotografirajući divlje životinje.