Člani skupine


Maruša Prostor

Maruša Prostor


Objavljeno - Jul 7, 2023

Diplomirala sem na oddelku agronomije na Biotehniški fakulteti, svoj magistrski študij pa sem zaradi velikega zanimanja za prostoživeče živali nadaljevala na oddelku za gozdarstvo. Trenutno zaključujem svoj magistrski študij, kjer preučujem primernost habitata za alpskega kozoroga (Capra ibex) v Sloveniji. Ljubezen do gozda in narave me spremlja že od malih nog, zato mi tudi zelo veliko pomeni, da sodelujem v projektu LIFE Lynx in...

Preberi več...
Tilen Hvala

Tilen Hvala


Objavljeno - Dec 8, 2021

Po poklicu sem gozdar. Leta 2020 sem na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti zaključil diplomski študij na temo monitoringa gamsa. Po končanem dodiplomskem študiju sem se vpisal na magistrski študij gozdarstva, katerega bom predvidoma dokončal v letu 2022. Prostoživeče živali in z njimi povezana ekologija in upravljanje me že od nekdaj zanimajo, zato me veseli da sem lahko vključen v tako pomemben projekt ohranitve risa. Svoj...

Preberi več...
Ana Pšeničnik

Ana Pšeničnik


Objavljeno - Jan 25, 2021

Med študijem biološkega izobraževanja ter ekologije in biodiverzitete sem spoznala, da sta obe področji zelo povezani. Izobraževanje javnosti o ekologiji in biologiji je namreč pomembno za ustvarjanje pozitivnih stališč o zvereh. Kot sodelavka na projektu LIFE Lynx se veselim, da bom lahko pripomogla k ohranjanju evrazijskega risa preko izdelave izobraževalnih vsebin in aktivnosti za širšo javnost. V prostem času sem rada v naravi,...

Preberi več...
Dr. Nives Pagon

Dr. Nives Pagon


Objavljeno - Okt 29, 2019

Sem biologinja z velikim zanimanjem za vedenjsko ekologijo živali. Moje dosedanje delo je bilo v večini povezano z velikimi sesalci (parkljarji in velikimi zvermi), že vse od začetkov, ko sem nabirala terenske izkušnje kot prostovoljka v različnih raziskovalnih skupinah po Evropi. Ponosna sem, da sem del zagnane in profesionalne ekipe ravno med tako pomembnim naravovarstvenim korakom, kot je reševanje te populacije risa. Najbolj me...

Preberi več...
Maja Sever

Maja Sever


Objavljeno - Okt 29, 2019

Po končanem študiju biologije me je pot najprej zanesla na področje vodne ekologije, predvsem v preučevanje vodnih nevretenčarjev celinskih voda. Leta 2017 sem se pridružila skupini, ki se ukvarja z velikimi zvermi na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer se ukvarjam predvsem s komunikacijskimi nalogami s področja velikih zveri. Veseli me delo v skupini, kjer lahko s svojo pozitivno energijo, iznajdljivostjo in ustvarjalnostjo pripomorem,...

Preberi več...
Gregor Simčič

Gregor Simčič


Objavljeno - Okt 29, 2019

Sem gozdar in ekolog s strastjo do odkrivanja novega znanja, skritega v vrsticah in stolpcih podatkovnih zbirk. Trenutno sem zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer sodelujem v projektni skupini ki se ukvarja za velikimi zvermi. V okviru projekta LIFE Lynx služim kot tehnična podpora sodelavcem, bodisi s pomočjo pri terenskih aktivnostih bodisi z reševanjem tehnoloških ali s podatki povezanih težav. Poleg dela na projektu LIFE...

Preberi več...
Andrej Rot

Andrej Rot


Objavljeno - Okt 29, 2019

Po izobrazbi sem diplomirani pravnik. Prihajam iz zahodnega dela Slovenije, in sicer iz Posočja. Narava mi je od nekdaj zelo blizu in večino prostega časa namenim aktivnostim v naravi, predvsem lovu. Moja vloga pri projektu LIFE Lynx je povezana z delom na terenu, monitoringom risa, komunikacijo z lovci in opravljanjem raznovrstnih administrativno pravnih del. Delo na projektu opravljam z velikim veseljem, saj me področje divjadi in...

Preberi več...
Tomaž Berce

Tomaž Berce


Objavljeno - Okt 29, 2019

Po izobrazbi sem biolog. Na področju velikih zveri sem aktivno vpleten zadnjih 10 let, najprej sem sodeloval kot prostovoljec, nato pa kot zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije. Od leta 2014 se na ZGS najbolj ukvarjam s področjem konfliktov med človekom in velikimi zvermi, predvsem z ukrepi za preprečevanje škod, ki jih velike zveri povzročajo v kmetijstvu. Pri svojem delu poskušam razumeti vse vidike življenja na območju...

Preberi več...
Lan Hočevar

Lan Hočevar


Objavljeno - Okt 29, 2019

Po poklicu sem gozdar, šolanje sem dokončal na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani in sicer na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Najbolj me zanima preučevanje živali, še posebej velikih zveri. Že nekaj let se ukvarjam s preučevanjem evrazijskega risa, o njem sem tudi pisal v diplomski nalogi (BSc) in nedavno tudi v magistrskem delu (MSc). Že od malih nog rad čas preživljam v gozdu oziroma naravi, kjer se...

Preberi več...
Dr. Astrid Vik Stronen

Dr. Astrid Vik Stronen


Objavljeno - Okt 29, 2019

Po izobrazbi sem biologinja, kot raziskovalka se ukvarjam z prostoživečimi živalmi, predvsem z njihovo varstveno genetiko in ekologijo. V svojih zadnjih raziskavah sem se ukvarjala z analizo genoma prostoživečih in udomačenih živali v Evropi in Kanadi, med drugim sem raziskovala bizone, govedo, pse in volkove. Zanima me sodobna evolucija pod vplivom človeških aktivnosti in kakšne so možnosti za najboljšo možno ohranitev prostoživečih...

Preberi več...
Urša Fležar

Urša Fležar


Objavljeno - Okt 29, 2019

Sem biologinja, ki delam kot raziskovalka na Univerzi v Ljubljani in kot analitičarka na Zavodu za gozdove Slovenije. Vsebine povezane z ekologijo, varstvom in upravljanjem prostoživečih živali so bile osrednja tema mojega študija in dela. Vprašanja, povezana z monitoringom so že od vedno na nek poseben način pritegnila mojo pozornost. Zelo me zelo veseli, da imam v tem ambicioznem mednarodnem projektu s pestro projektno ekipo, glavno...

Preberi več...