Posts Tagged "D.5 Socialno-ekonomski vplivi"


Projekt LIFE Lynx v številkah

Projekt LIFE Lynx v številkah


Objavljeno - Dec 27, 2023

  Objavili smo poročilo Letno vrednotenje kazalnikov za ocenjevanje vplivov projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in skupnosti ter na funkcije ekosistema v letu 2022. Kazalnike spremljamo od začetka projekta, vsako leto pa o njih pripravimo tudi krajše poročilo. S tem poskušamo prikazati, kako so projektne dejavnosti vplivale na družbene konstrukte in vprašanja, na primer, kako je projekt pritegnil javnost in zlasti ključne...

Preberi več...
Projekt LIFE Lynx v številkah

Projekt LIFE Lynx v številkah


Objavljeno - Sep 2, 2022

Na spletni strani smo objavili poročilo Letno vrednotenje kazalnikov projekta LIFE Lynx za leto 2021. Kazalnike za ocenjevanje vplivov projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in skupnosti ter na funkcije ekosistema spremljamo že vse od začetka projekta, vsako leto pa o njih pripravimo tudi krajše poročilo (2018, 2019, 2020). S tem poskušamo prikazati, kako je projekt pritegnil javnost, zlasti ključne ciljne skupine (npr. lovci, šole,...

Preberi več...
Letna ocena projektnih indikatorjev

Letna ocena projektnih indikatorjev


Objavljeno - Okt 11, 2021

Na spletni strani smo objavili poročilo Letno vrednotenje kazalnikov projekta LIFE Lynx za leto 2020. Kazalnike za ocenjevanje vplivov projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in skupnosti ter na funkcije ekosistema spremljamo že vse od začetka projekta, vsako leto pa o njih pripravimo tudi krajše poročilo (2018, 2019, 2020). S tem poskušamo prikazati, kako je projekt pritegnil javnost, zlasti ključne ciljne skupine (npr. lovci, šole,...

Preberi več...
Projekt LIFE Lynx v številkah

Projekt LIFE Lynx v številkah


Objavljeno - Mar 22, 2019

Enkrat na leto projektna skupina LIFE Lynx ocenjuje vplive projektnih aktivnosti na lokalno ekonomijo in skupnost ter na ekosistemske storitve. Oceno naredijo tako, da analizirajo in jasno prikažejo rezultate meritev glavnih projektnih kazalnikov. Seznam le-teh si lahko ogledate tukaj. Rezultate prve takšne ocene so predstavili v poročilu, najbolj zanimive številke pa tudi v obliki informativne grafike prikazane spodaj. Klikni za...

Preberi več...
Ocenjevanje širšega vpliva projekta

Ocenjevanje širšega vpliva projekta


Objavljeno - Nov 9, 2018

LIFE Lynx projektna skupina je določila glavne kazalnike, ki so pomembni pri ocenjevanju vpliva projektnih akcij na lokalno ekonomijo in skupnost ter na ekosistemske storitve. Seznam kazalnikov določenih znotraj projekta si lahko ogledate tukaj. Projektna skupina bo na letni ravni izvajala sistematične preglede glavnih kazalnikov, prediskutirala rezultate in njihove učinke na izvedbo projekta. Ocena, presoja in jasen prikaz vplivov...

Preberi več...

D.5 Socialno-ekonomski vplivi


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena družbeno-ekonomskih vplivov projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in  lokalno skupnost Merjenje, vrednotenje in prikazovanje vplivov varovanja in ohranjanja na socialno-ekonomsko okolje je ključnega pomena za upravljanje, odgovornost in učenje z izkušnjami. Še posebej je to pomembno za projekte, katerih aktivnosti temeljijo na vključevanju javnosti oz. imajo pozitiven ali negativen vpliv na lokalno življenje. Naš projekt...

Preberi več...