Posts Tagged "C.9 Zaščita živine"


V soorganizaciji Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije smo izvedli izobraževanje na temo varovanja živali na paši pred velikimi zvermi. Za udeležence izobraževanja, cenilce škod Zavoda za gozdove Slovenije in svetovalce Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, smo izvedli predavanje o učinkovitih ukrepih za varovanje pašnih živali, katero je bilo namenjeno poglobitvi dosedanjih znanj. Po teoretičnem delu...

Preberi več...

C.9 Zaščita živine


Objavljeno - Jun 9, 2018

Zaščita živine Neposredni cilj akcije je zaščita živine pred napadi risov in preprečitev plenjenja, saj v primeru napada na živino lahko pride do negativnega odziva lokalne javnosti (zlasti kmetov), kar želimo s to akcijo zmanjšati. Nastanek škode bomo preprečili z namestitvijo visokih elektromrež,  ki se uporabljajo samo v času pašne sezone. Komplete elektromrež bomo donirali rejcem drobnice, ki bi lahko utrpeli škodo zaradi risa,...

Preberi več...