Posts Tagged "C.10 Upravljanje z glavnimi vrstami risovega plena"


V sodelovanju med projektom LIFE Lynx in javno službo Zavoda za gozdove Slovenije so v okviru priprave dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov za obdobje 2021-2030 v letu 2022 nastale prenovljene smernice za upoštevanje risa in volka pri upravljanju parkljaste divjadi, ki vključujejo prilagoditve upravljanja srnjadi, jelenjadi, gamsa in muflona. Priprava smernic je poleg strokovnih izhodišč temeljila na participativnem postopku, v...

Preberi več...

Izboljšanje upravljanja z glavnimi vrstami risovega plena Namen te akcije je pripraviti nove smernice za načrtovanje upravljanja s parkljarji v Sloveniji, ki bodo bolje vključevale tudi vpliv risa na parkljarje. Smernice se bodo izvajale v okviru načrtov za upravljanje s prosto živečimi živalmi in bodo usklajene za celotno Slovenijo. Na ta način bomo omogočili, da bo imela doseljena populacija risa dovolj hrane. Poudarek bo na...

Preberi več...