Posts Tagged "A.7 Ocena javnega mnenja"


Odnos javnosti do risa

Odnos javnosti do risa


Objavljeno - Apr 6, 2020

Poznavanje odnosa deležniških skupin ima izjemen pomen za ohranjanje velikih zveri. Pri tem so mnenja urbanih prebivalcev, ki so večinoma zelo pozitivna, pogosto sekundarnega pomena – poznati moramo mnenja drugih skupin, na katere prisotnost risa neposredno vpliva in ki lahko imajo pri njegovem ohranjanju ključno vlogo. Prav takšne deležniške skupine smo želeli vključiti v javnomnenjsko raziskavo – lokalne prebivalce, lovce in...

Preberi več...

A.7 Ocena javnega mnenja


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena odnosa javnosti do risa in upravljanja z njim Pogosto se ozaveščanje javnosti uporablja za izboljšanje človekovega odnosa do narave. Eden od pričakovanih rezultatov tega projekta je vzdrževanje oz. okrepitev javne podpore za varovanje in ohranjanje risa. A za ocenjevanje učinkovitosti ozaveščanja javnosti moramo najprej oceniti stanje pred začetkom projekta. Pred desetimi leti je bila v okviru projekta INTERREG IIIA DinaRis...

Preberi več...