Posts Tagged "A.4 Reinforcement Plan"


Regionalni načrt doselitve risa

Regionalni načrt doselitve risa


Objavljeno - Jun 3, 2019

V okviru projektne akcije A.4 smo pripravili dva Regionalna načrta za doselitev risov. Enega za Slovenijo in enega za Hrvaško. Načrta sta operativna in sta napisana v nacionalnih jezikih. Glavni razliki med njima sta območje, ki ga zajemata ter metodi izpustov risov. Hrvaški načrt pokriva celotno območje izpustov, slovenski pa le območje Dinaridov. V prihodnjih letih bo za Slovenijo izdelan še en načrt in sicer za...

Preberi več...
Načrt za doselitev na nivoju populacije

Načrt za doselitev na nivoju populacije


Objavljeno - Feb 13, 2019

Z veseljem sporočamo, da smo pripravili dokument, v katerem smo podrobno opisali načrt doselitve za dinarsko-JV alpsko populacijo risa. Načrt za doselitev na nivoju populacije smo pripravili na podlagi IUCN Navodil za  doselitve in druge translokacije živali.  V načrtu smo zbrali vse informacije o trenutnem stanju populacije risa ter socialne in upravljalske procese, ki jih bomo upoštevali pri doselitvi...

Preberi več...

A.4 Načrti za doselitev risov


Objavljeno - Jun 9, 2018

Priprava načrtov za doselitev dinarsko-JV alpske populacije in za oblikovanje nove, povezovalne populacije Cilji te akcije so trije: ustrezno načrtovanje doselitve, tesno sodelovanje z lovskimi družinami za določitev glavnih območij izpustov ter določitev povezovalnega habitata med dinarsko in alpsko populacijo. Te dejavnosti bodo pomagale zagotoviti dolgoročen obstoj populacije in povečale demografsko povezanost dinarske in alpske...

Preberi več...