Sprejeli so nas s filmom v Podnartu

Objavljeno - Jan 26, 2024


Glede na siceršnji program Kulturnega društva Podnart je bil tudi pretekli petek popolnoma navaden dan – torej s pestrim programom.

Začeli smo z RISarijami, na katerih so otroci risali risje motive iz narisa in stranskega risa, vrisovali risje vzorce v silhuete risa in barvali skice risa (na splošno je bilo veliko risov). Ob tem so poslušali branje knjige Huda risinja izpod peresa Boštjana Gorenca Pižame.

Po prijetni risarski uri se nam je pridružilo več odraslih. Ogledali smo si film Skupaj za rise, kateremu je sledil pogovor z enem od režiserjev filma – Timotejem Vrtnikom, in z dvema nadzornikoma Triglavskega narodnega parka, ki pomembno prispevata k projektu – Florjanom Tišlerjem in Sašom Hrovatom. Občinstvo je postavilo kar nekaj vprašanj, na katera smo z veseljem odgovorili. Projektno ekipo je predstavljala Manca Velkavrh iz Biotehniške fakultete.

Zahvaljujemo se Marjeti Vovk iz KS Podnart za pobudo in soorganizacijo!