Sodelujemo s programom Balkan Lynx Recovery

Objavljeno - Mar 6, 2019


Člani projektne skupine LIFE Lynx sodelujemo tudi z drugimi projekti na risih po Evropi. Tako si izmenjujemo izkušnje in podatke, ki nam pomagajo za bolj uspešno ohranjanje in raziskovanje evropskih populacij risov. Te dni so bili slovenski raziskovalci iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete na obisku v Makedoniji, kjer so se pridružili ekipi nevladne organizacije Macedonian Ecological Society pri raziskavah na balkanskem risu. Mednarodna ekipa je bila v narodnem parku Mavrovo uspešna pri odlovu mladega risjega samca, ki so ga opremili s telemetrično ovratnico.

Balkanski ris. Foto: Miha Krofel

Balkanska populacija risa potrjeno živi le še v zahodni Makedoniji in severovzhodni Albaniji ter je s komajda nekaj deset preživelimi risi opredeljena kot kritično ogrožena. To je sedmi ris opremljen s telemetrično ovratnico v okviru programa Balkan Lynx Recovery. Pričakujemo, da bodo podatki iz njegove GPS ovratnice pomembno prispevali k razumevanju ekologije balkanskega risa, še posebej kar se tiče gibanja mladih risov, in s tem prispevali k uspešnosti naporov za njihovo ohranitev. LIFE Lynx želi makedonski ekipi uspešno delo še naprej, mlademu risu pa srečno življenje v čudovitih makedonskih gorovjih.

Foto: Miha Krofel