Sneška raziskuje svoj novi dom v Sloveniji

Objavljeno - Jul 11, 2023


Zadnji ris, premeščen in izpuščen v okviru projekta LIFE Lynx, je bila Sneška. Gre za odraslo samico, ujeto na Slovaškem in izpuščeno v gozdovih Snežnika, od tod tudi ime Sneška, ki so ji ga dali člani lokalnih posvetovalnih skupin.

Po izpustitvi je Sneška raziskovala območje med Loškim Potokom in Ribnico ter okolico Velike gore, vendar ga je po približno dveh mesecih zapustila. Odpravila se je proti severu in se zdaj giblje na območju Iškega Vintgarja in Mokrca. To je tudi območje preseljenega risa Katalina, ki mu prav tako sledimo s  pomočjo telemetrije. Zanimivo bo spremljati, ali se bosta risa srečala in kje se bo Sneška ustalila ter si ustvarila teritorij.

Gibanje risinje Sneške po izpustitvi v gozdovih Snežnika (rdeč kvadrat) na območje Iškega Vintgarja (zelen kvadrat) in domači okoliš risa Katalina. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx