Risi se širijo v Posočje

Objavljeno - Feb 9, 2023


S pomočjo genetskih analiz smo potrdili, da se potomec risinje Aide in risa Zoisa odšel z območja Jelovice in vzpostavlja svoj teritorij na območju planine Razor. S tem je naredil prvi korak k širjenju povezovalne risje populacije v slovenskih Alpah, za dolgoročno povezovanja Dinarske populacije risa z Alpskimi populacijami.

V prvem decembrskem snegu je poklicni lovec iz LPN Prodi-Razor na gozdni cesti, ki vodi do planine Razor našel sveže sledi risa. Člani ekipe LIFE Lynx so nato s pomočjo zimskega sledenja pridobili vzorce urina in iztrebka za genetske analize. Postavili pa smo tudi tri foto-pasti, a zaenkrat še nimamo fotografij risa.

Neinvazivno genetsko vzorčenje risovega iztrebka. Foto: Tilen Hvala, LIFE Lynx

Po risovih stopinjah. Foto: Urša Fležar, LIFE Lynx

Glede na pogosto markiranje, ki je značilno za teritorialne živali, smo že med sledenjem ugibali, da gre za odraslega samca. Naše domneve je nato potrdila genetska analiza, ki je razkrila, da je, sedaj že odrasel ris, mladič iz prvega legla Aide in Zoisa, risov preseljenih iz Romunije  leta 2021, ki sta ga imela takoj po preselitvi.

Izpust risinje Aide, aprila 2021. Foto: Janez Tarman

Zanesljive informacije iz terena so vedno prve, ki spodbudijo nadaljnje raziskave prisotnosti risov z znanstveno preverljivimi metodami; s foto-pastmi ali genetskimi analizami. Zato si sodelovanja lokalnih lovcev pri spremljanju razvoja populacije risa po doselitvah si zato želimo tudi v prihodnje. Za dolgoročno ohranitev risa je namreč ključno ohraniti vzajemno sodelovanje med lovci in strokovnjaki, ki smo ga vzpostavili s projektom LIFE Lynx.

Članica ekipe LIFE Lynx, Urša, skupaj z lokalnim lovcem, ki je našel risove sledi. Foto: Tilen Hvala, LIFE LynxTilen Hvala, LIFE Lynx