Risi in turizem – predstavitev na delavnici v Italiji

Objavljeno - Jun 9, 2018


Od 3.-4. julija 2017 je v Val Mesinu v Italiji potekala delavnica za mreženje med projekti LIFE in drugimi projekti. Dogodek je organiziral projekt LIFE WOLFALPS.

Na dogodku smo predstavili ozadje projekta LIFE Lynx, s posebnim poudarkom na akcijah, v katerih je turizem v povezavi z risom. Za promocijo varovanja in ohranjanja risov bomo priredili slikarske delavnice – počitnice, naredili tematske poti, na katerih bodo predstavljene obore za rise in ilustrirani razlagalni znaki s predstavitvijo sporočil o ključnih izzivih ohranjanja risa. Organizirali bomo tudi vodene oglede po čezmejnih tematskih poteh risa, ki poudarjajo pomen čezmejnega upravljanja z risom. Na ta način bomo dosegli novo občinstvo – od domačinov, ljubiteljev opazovanja prosto živečih živali, ljubiteljev narave, ljudi, ki jih zanima umetnost – kar bo olajšalo dialog z javnostjo. S tem pristopom bomo dosegli različne ciljne skupine, ki se lahko vključijo v varovanje in ohranjanje risov.

Na delavnici smo izmenjali izkušnje in znanja s področja ekoturizma. Glavni zaključki delavnice so:

– s plačilom dodatka za ekoturistične izdelke, ki so zbrani v okviru projekta, sodelujoči sprejme odgovornost in tako se tudi zmanjša verjetnost za odpoved

– Ekoturistične iniciative morajo imeti močan čustven moment, npr. preko zaznavanja prisotnosti velikih zveri

– Dizajn za ekoturistične izdelke naj bo narejen že na samem začetku in v sodelovanju z deležniki (kmetje in lovci)

– Izdelki naj bodo edinstveni – manjše naklade.

Foto: Irena Kavčič