Ris v šoli zdaj tudi s pomočjo priročnika za učitelje

Objavljeno - Jan 11, 2021


V okviru programa Mladi varuhi risov smo povezani z devetimi šolami v Sloveniji. Zdaj pa je izšel tudi priročnik za učitelje v višjih razredih osnovne šole z naslovom “Ekologija in varstvena biologija risov”, ki ga lahko uporabijo tudi učitelji, s katerimi tekom projekta še nismo stopili v stik. Priročnik upošteva učne načrte in omogoča podajanje snovi na primeru risa.

Priročnik je sestavljen iz teoretske razlage za učitelja ter navodil in vaj za učence. Sledi zavihek “Želim znati še več”, kjer lahko svoje znanje po želji nadgradijo. Učenci lahko skozi priročnik spoznajo risa in njegov življenjski prostor ter ga primerjajo z drugimi velikimi zvermi, ki živijo na območju Slovenije. Preizkusijo se lahko v prepoznavanju risov na podlagi fotografij (fotoidentifikacija), oblikujejo prehranjevalne splete, povežejo odnos med plenom in plenilcem, si ogledajo značilnosti lobanj različnih vrst, izračunajo delež genetskih okvar in stopnjo bioakumulacije nevarnih kovin pri volku in risu. Lahko tudi raziskujejo sami na podlagi priporočenega spletnega materiala.

Priročnik sta pripravila Ana Pšeničnik, mag. prof. biol., ter dr. Iztok Tomažič.

Lepo ste vabljeni k vpogledu priročnika. Vsekakor upamo, da bo našel svojo pot med učenke in učence!