Ris skozi zgodovino – praznovanje dneva Nature 2000

Objavljeno - Maj 21, 2020


 

Evropski dan Nature 2000 se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Ta direktiva je skupaj z Direktivo o pticah (sprejeta leta 1979) postala podlaga za evropsko mrežo varovanih območij Natura 2000, znotraj katere varujemo evropsko pomembne vrste in življenjska okolja.

Vse tri velike zveri, medved, volk in ris so zavarovane vrste v okviru Nature 2000. Nekateri lovci so, že preden smo te vrste zavarovali z zakoni, spoznali, da so velike zveri pomembne za okolje in so tako našle posebno mesto v njihovih srcih. V kratkem dokumentarnem filmu Ris skozi zgodovino vam bodo predstavili dobre in slabe čase velikih zveri v Evropi. Film je eden od šestih filmov serije Zgodbe lovcev.

 

Režija Gregor Šubic in Seth M. Wilson. Realizirano s pomočjo Northern Rockies Conservation Cooperative, Trust For Mutual Understanding, Frankenberg Foundation, Bunting Family Foundation in Pumpkin Hill Foundation.