Ris Klif ima novo telemetrično ovratnico

Objavljeno - Sep 9, 2022


Ekipa projekta LIFE Lynx je 18. avgusta nad Kolpskimi ostenji uspešno ponovno odlovila in zamenjala telemetrično ovratnico samcu Klifu. Odlov in uspavanje risa je potekalo pod vodstvom skupine z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete in ZOO Ljubljana. Klif je v zelo dobrem zdravstvenem stanju in v dobri kondiciji. Od prejšnjega odlova je pridobil 1,5 kg in sedaj tehta 24,5 kg. Del njegovega teritorija si deli z lokalno samico Petro, s katero je imel pred enim letom štiri mladiče. V letošnji paritveni sezoni se je Klif, po ponovnem parjenju s Petro, za skoraj mesec dni odpravil na paritveno ekskurzijo na Hrvaško, nato pa se je vrnil nazaj v svoj teritorij na Kočevsko v Sloveniji. Nova ovratnica nam bo zagotovila več zanimivih podatkov, zlasti o interakcijah s samico Petro ter nam omogočila podaljšanje njegovega spremljanja za dve dodatni leti.

Odlovna ekipa z risom Klifom. Foto:  Stane Draškovič Pelc

Med uspavanjem se risu dodaja kisik, za preprečitev zapletov in lažje prebujanje. Foto: Stane Draškovič Pelc