VIDEO: Reševanje risov v Italiji – projekt ULyCA2

Objavljeno - Jul 3, 2023


V torek 13.6.2023 je bil v gozdu Trbiža izpuščen peti (zadnji) ris v projektu ULyCA2  (Urgent Lynx Conservation Actions). Poskusi vrnitve risov na območje Italijanskih Julijskih Alp segajo že v leto 1975, ko so doselili dva osebka v narodni park Gran Paradiso, vendar pa doselitev ni bila uspešna. Leta 2013 so člani Progetto Lince Italia začeli projekt ULyCA v sklopu katerega so v 2014 iz Švice v Italijansko regijo Friuli Venezia Giulia preselili dva risa, katerih prisotnost se je takoj izkazala za uspešno, saj sta z leglom pripomogla k večji pestrosti populacije, vendar pa to ni bilo dovolj zato smo leta 2017 začeli mednarodni projekt LIFE Lynx katerega glavni cilj je preprečiti ponovno izumrtje Dinarsko-JV alpske populacije risa in njena dolgoročna ohranitev. V sklopu projekta LIFE Lynx smo tako iz Romunije in Slovaške doselili že 18 risov v Slovenijo in Hrvaško, od tega šest risov v slovenske Alpe. V 2022 je v Italiji znova zaživel  projekt ULyCA2, v sklopu katerega so letos doselili pet risov v isto regijo kot leta 2014. Kot prvi dve risinji sta bili v Italiji izpuščeni švicarski risinji Sofia in Margy, nato je sledil izpust romunskih risov samca Jaga in samice Talie, kot zadnji pa je v Italijanske Alpe stekel ris Karlo, sirota iz hrvaških Dinaridov.

Doselitve risov v JV Alpe so skupni trud obeh projektov; LIFE Lynx in ULyCA2 in upamo da bodo pomagale dolgoročno rešiti Dinarsko-JV alpsko populacijo risa pred izumrtjem. Povezava z risi v alpskem delu sosednjih držav bo omogočila, da se bo bodo risi dolgoročno ohranili na tem območju.