Reševanje risa Martina

Objavljeno - Jun 9, 2018


V juliju 2017, so blizu vasi Bribir v Primorsko-goranski županiji na Hrvaškem, našli mladiča risa, ki je bil v zelo slabem fizičnem stanju, saj je tehtal samo 1,8 kg. Poimenovali so ga Martin po svetniku ki ga častijo na tem območju. Ker je verjetnost preživetja mladiča brez mame v naravi minimalna, je ris Martin preživel naslednje 3 mesece v zagrebškem živalskem vrtu in nato nadaljeval rehabilitacijo v Nacionalnem parku Risnjak. Konec januarja 2018, so risa vrnili v naravo, pred tem pa so mu namestili tudi telemetrijsko ovratnico. Glede na podatke, ki smo jih prejeli iz ovratnice, je ris Martin vzpostavil teritorij v Gorskem Kotarju in se sedaj premika proti meji s Slovenijo.

Ponosni smo, da so pri reševanju risa Martina sodelovali tudi člani hrvaške LIFE Lynx skupine.

Ris Martin