Predstavitev projekta LIFE Lynx v TNP Bohinj

Objavljeno - Dec 4, 2019


Za uspešno izvedbo projekta LIFE Lynx je pomembno tudi mreženje in sodelovanje z drugimi projekti. V sodelovanju s projektom LIFE NATURAVIVA, v katerem kot projektni partner sodeluje Triglavski narodni park, smo v petek, 29. 11. 2019, v Bohinju izvedli predavanje o projektu LIFE Lynx in predvajali dokumentarni film »Risova pot«. Predavanja v Centru Triglavskega narodnega parka se je udeležilo 25 oseb.

Predstavitvi projekta LIFE NATURAVIVA je sledilo predvajanje dokumentarnega filma »Risova pot«. Predstavili smo projekt LIFE Lynx, katerega glavni namen je reševanje Dinarsko JV-Alpske populacije risa pred izumrtjem, dosedanje dosežke, aktivnosti v letu 2020 in predvidene lokacije izpustov novih osebkov, ki bodo vključeni v populacijo. Udeležence predavanja smo seznanili z načini monitoringa risa in rezultati v sezoni 2018 – 2019, na podlagi katerih smo ugotovili, da na območju Slovenije živi 19 odraslih osebkov.

Lovci so leta 1973 uspešno doselili risa v Dinaride ter pomembno prispevali k temu, da je ris v Sloveniji postal zavarovana živalska vrsta. Tudi danes, 46 let od prve naselitve risa, lovci v okviru projekta LIFE Lynx sodelujejo pri številnih projektnih aktivnostih in tako prispevajo k ohranjanju populacije. Vključeni so v monitoring populacije, predstavitve in izobraževanja o projektnih aktivnostih ter ukrepanju v primeru nezakonitih usmrtitev prostoživečih živali in druge aktivnosti.

Poleg rednega sodelovanja z lovci je ključno tudi sodelovanje z ostalimi interesnimi skupinami – prebivalci območja prisotnosti risa. Z redno in predvsem odprto komunikacijo o ciljih in aktivnostih projekta si želimo z lokalnimi prebivalci in različnimi deležniki graditi partnerstva, ki bodo pripomogla k reševanju populacije risa. Lokalno posvetovalno skupino želimo v prihodnje vzpostaviti tudi na Gorenjskem, saj si prizadevamo k sprotnemu reševanju potencialnih konfliktov, sprejemanju predlogov, ki lahko izboljšajo projektne aktivnosti, predvsem pa graditi zaupanje do projekta med različnimi deležniki.

Udeleženci predstavitve. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Aleš Pičulin razlaga premikanje risa Goruja po izpustu. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Predavatelji na dogodku, Aleš Pičulin, Tadeja Smolej, Rok Černe and Urša Marinko. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx