Prispevek prostovoljke k projektu LIFE Lynx

Objavljeno - Okt 20, 2023


Prostovoljci in pripravniki so zelo dragocen del ekipe LIFE Lynx. Poleg sodelovanja s študenti in prostovoljci iz držav projekta si želimo sodelovati tudi s študenti iz drugih držav, da bi lahko svoje strokovno znanje in izkušnje delili tudi zunaj državnih meja partnerskih držav projekta LIFE Lynx.

V zadnjem letu se je hrvaški ekipi LIFE Lynx pridružila Beatrice Caimi, študentka z Univerze v Milanu, ki je podatke monitoringa uporabila za pripravo magistrske naloge z naslovom “Monitoring populacije evrazijskega risa (Lynx lynx) na Hrvaškem v sezoni 2022/2023″ (EN, pdf).

Hrvaška ekipa LIFE Lynx s prostovoljko Beatrice Caimi (levo).

Beatrice je opisala svoje izkušnje: “V osmih mesecih, ki sem jih preživela na Univerzi v Zagrebu, sem imela odlično priložnost pridobiti veliko znanja in veščin, povezanih s spremljanjem populacije evrazijskega risa. Imela sem možnost sodelovati pri različnih terenskih dejavnostih, zlasti v zvezi s postavljanjem in upravljanjem foto-pasti ter zbiranjem podatkov in nabiranjem bioloških vzorcev, kot je npr. risova dlaka. Poleg tega sem zelo hvaležen hrvaški ekipi LIFE Lynx, ki mi je omogočila tudi sodelovanje pri dejavnostih, ki niso bile neposredno povezane z mojim diplomskim projektom; izpust risa Krasa v Narodnem parku Plitviška jezera je bil zelo čustven trenutek, ki me je obogatil z vseh vidikov. To neverjetno potovanje bom za vedno nosila s seboj.”