Priprave na novo sezono odlovov risov v Romuniji

Objavljeno - Nov 12, 2019


Del projektne ekipe LIFE Lynx se je v teh dneh v Romuniji pridružil projektnemu partnerju ACDB. Namen obiska je pomoč pri postavljanju zabojnih pasti in dogovarjanje o prihodnjih odlovih ter preselitvah risov iz Romunije v Slovenijo in na Hrvaško. Poleg postavljanja novih pasti, bo veliko časa namenjenega tudi vzdrževanju lokacij že obstoječih pasti.

Pasti je včasih treba odnesti na lokacijo tudi več kilometrov daleč. Foto: LIFE Lynx

V prvih dneh smo postavili dodatno zabojno past na mesto za odlove, ki je bilo aktivno že v lanski sezoni. Gre za zapuščeno leseno kočo globoko v gozdu, ki jo risi redno markirajo. Ob prihodu na lokacijo smo našli tudi risji iztrebek, kar nakazuje, da je lokacija aktivna.

Pobiranje vzorca risovega iztrebka za genetske analize. Foto: LIFE Lynx

Postavljena past na lokaciji ob zapuščeni koči. Foto: LIFE Lynx

Obiskali smo še 5 različnih obstoječih lokacij, kjer smo obnovili okolico in preverili delovanje pasti. Glede na videno si lahko obetamo uspešno sezono odlovov.

Del ekipe “v pasti” na lokaciji, kjer se je ujel Goru. Foto: LIFE Lynx

Karpatsko hribovje jeseni. Foto: LIFE Lynx