Predstavitev v Karlovcu

Objavljeno - Jun 9, 2018


Magda Sindičić in Vedran Slijepčević sta 10. aprila ob 18. uri na Karlovaški univerzi uporabnih znanosti predstavila projekt LIFE Lynx z naslovom “LIFE Lynx: raziskovanje in ohranjanje populacije risov v Dinaridih.”

Po končani predstavitvi je Slaven Reljić predstavil še aktivnosti projekta LIFE DINALP BEAR.

Predstavitve so bile organizirane v sodelovanju z ALUMNI VUKA. Udeležilo se jih je 65 študentov, članov ALUMNI ter članov lovskih klubov iz Karlovca, Like in Gorskega Kotarja. Po predstavitvah je med občinstvom in voditelji nastala živahna in informativna razprava.

Foto: Vedran Slijepčević