Predstavitev projektnih aktivnosti na 5. zasedanju projektnega sveta deležnikov LIFE Stržen

Objavljeno - Dec 20, 2019


V sredo, 18. decembra 2019 smo se udeležili 5. zasedanja projektnega sveta deležnikov v okviru projekta LIFE Stržen na sedežu Notranjskega regijskega parka.

Srečanja se je udeležilo 19 predstavnikov različnih deležnikov (občin, agrarne skupnosti, turističnih deležnikov, lokalnih lovskih in ribiških družin, Zavoda za ribištvo Slovenije, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Notranjskega regijskega parka, Zavoda za gozdove Slovenije in Lovske zveze Slovenje).

Sodelavci projekta LIFE Stržen so predstavili aktivnosti vezane na obnovo vodotoka Stržen na območju Ključev, vzpostavitve mirne cone za bobnarico, postavitve ornitoloških opazovalnic ter druge infrastrukture, ozaveščanje širše javnosti o poteku projekta in drugih aktivnostih. Na srečanju smo sodelavci projekta LIFE Lynx predstavili načine monitoringa risa, rezultate v sezoni 2018 – 2019 ter najnovejše podatke o gibanju in aktivnostih osebkov, označenih s telemetričnimi ovratnicami. Člane projektnega sveta deležnikov smo seznanili z aktivnostmi o ozaveščanju širše javnosti, pomenu ter možnostih sodelovanja lovcev v projektnih aktivnostih in sodelovanju s Policijo pri preprečevanju nezakonitih usmrtitev prostoživečih živali.

 

Predstavitev projektov LIFE Stržen in LIFE Lynx na zasedanju projektnega sveta deležnikov. Foto: Tadeja Smolej

Predstavitev projektov LIFE Stržen in LIFE Lynx na zasedanju projektnega sveta deležnikov. Foto: Tadeja Smolej