Predstavitev projekta na terenu za NVO Dinaricum

Objavljeno - Jun 9, 2018


Za predstavnike društva Dinaricum smo v torek, 30. 5. 2018, organizirali terenski dan s predstavitvijo projekta in aktivnosti, ki se bodo odvijale v sklopu projekta. Del terenskega dne smo namenili tudi sodelovanju s predstavniki projekta LIFE DINALP BEAR z Zavoda za gozdove Slovenije, katerim smo priskočili na pomoč pri postavitvi interventnega kompleta visokih elektro mrež, katere bodo v pomoč rejcem pri zaščiti drobnice. Prostovoljci društva Dinaricum so tako spoznali enega izmed možnih načinov zaščite drobnice pred velikimi zvermi, hkrati pa tudi spoznali pomen sodelovanja med projekti in deležniki, v tem primeru rejci drobnice.  Tudi samo društvo si prizadeva za spodbujanje dialoga med različnimi deležniki, vključevanje v projekte, prenos znanja in nenazadnje promocijo dobrih praks. Upamo, da smo s praktično izkušnjo na terenu in sodelovanjem prostovoljcem društva tudi mi doprinesli del novega znanja za nadaljnje delo.

Foto: LIFE Lynx

Foto: LIFE Lynx