Predavanje o velikih zvereh v Grižanah (HR)

Objavljeno - Jun 9, 2018


V sredo, 21. februarja, so v vasi Grižane v Primorsko-goranski županiji predavatelji doc. dr. sc. Magda Sindičić (Fakulteta za veterinarsko medicino, Univerza v Zagrebu), Zrinka Domazetović (Ministrstvo za varstvo okolja in energije), Petar Raos (Ministrstvo za kmetijstvo) in Ivan Žgela (Policijska postaja Crikvenica) lokalnim skupnostim predstavili upravljanje z velikimi zvermi, stanje trenutne populacije in njihovo pravno varstvo. Izpostaviljena so bila tudi vprašanja glede odškodninskih predpisov in ravnanja v tovrstnih primerih.

Ob tej priložnosti sta bila predstavljena projekta LIFE Lynx in LIFE DINALP BEAR. Med 50 udeleženci je bilo veliko lovcev in drugih zainteresiranih deležnikov, za katere je poznavanje tekočih projektov s področja velikih zveri in dobro sodelovanje velikega pomena.

Foto: Zrinka Domazetović

Foto: Zrinka Domazetović