F.2

Objavljeno - Jun 20, 2018


Ocena prispevka projekta k splošnim ciljem programa LIFE Z akcijo bomo ocenili, kako naš projekt izpolnjuje pomembne cilje v zvezi