F.2

Objavljeno - Aug 8, 2018


Procjena doprinosa projeka u glavnim ciljevima LIFE programa U ovoj obaveznoj akciji, procjeniti ćemo na koji način naš projekt doprinosi