C.6

Objavljeno - Jun 20, 2018


Internetna baza podatkov za monitoring populacije Učinkovito čezmejno upravljanje risov je nemogoče brez zanesljivega in učinkovitega zbiranja podatkov. V okviru