C.6

Objavljeno - Aug 8, 2018


Geo-baza za praćenje razine populacije, dostupna na Internetu Učinkovito prekogranično upravljanje risjom populacijom je nemoguće bez razvoja pouzdane baze podataka.