C.10

Objavljeno - Jun 20, 2018


V sodelovanju med projektom LIFE Lynx in javno službo Zavoda za gozdove Slovenije so v okviru priprave dolgoročnih lovsko upravljavskih
Izboljšanje upravljanja z glavnimi vrstami risovega plena Namen te akcije je pripraviti nove smernice za načrtovanje upravljanja s parkljarji v