A.8

Objavljeno - Jun 20, 2018


Priprava komunikacijskega načrta Komunikacijski načrt je interni dokument, ki projektnim partnerjem zagotavlja okvir in protokol za dosledno komunikacijo v času