A.8

Objavljeno - Aug 8, 2018


Izrada Komunikacijskog plana Komunikacijski plan je interni dokument koji pruža svim projektnim partnerima okvire rada i protokole za dosljednu isporuku