A.7

Objavljeno - Jun 20, 2018


Poznavanje odnosa deležniških skupin ima izjemen pomen za ohranjanje velikih zveri. Pri tem so mnenja urbanih prebivalcev, ki so večinoma
Ocena odnosa javnosti do risa in upravljanja z njim Pogosto se ozaveščanje javnosti uporablja za izboljšanje človekovega odnosa do narave.