Od genetskega vzorca do rezultata – na kratko o rezultatih vzorcev risa v sezoni 2020/2021

Objavljeno - Jan 21, 2022


Genetske vzorce risov smo zbirali med majem 2020 in aprilom 2021. Na območju Dinaridov v Sloveniji in Hrvaški ter v SV Alpah (Italija) je bilo skupaj zbranih 149 genetskih vzorcev. Največ je bilo zbranih dlak, sledijo iztrebki in urin.

Vzorec urina v snegu z epruveto za odvzem vzorca. Foto: LIFE Lynx

Vsak vzorec je opremljen z etiketo, s katere v laboratoriju prepišemo zabeležene podatke s terena, nato pa sledi izolacija DNK. Postopek izolacije je prilagojen tipu vzorca. V prvem koraku genotipizacije analiziramo vse vzorce in dobimo izbor vzorcev, ki so dovolj kvalitetni, da z njimi nadaljujemo analizo. Med temi vzorci nato prepoznamo posamezne živali in njihov spol.

Analiza genetskih vzorcev v laboratoriju. Foto: Gregor Šubic, film Risova pot

Seznam vseh tipov vzorcev in uspešnost genotipizacije za posamezen tip.

V letošnjem letu je bilo kvalitetnih 48% zbranih vzorcev. Pripadali so 31 posameznim živalim, od tega je bilo 17 samcev in 14 samic. Posebej smo pozorni, če med njimi prepoznamo doseljene rise in morebitne njihove potomce, s čimer bi potrdili, da so se uspešno vključili v populacijo. Več o rezultatih genetskega monitoringa, ki je del spremljanja populacije risa pa si preberite v poročilu.