Od uzoraka za genetiku do rezultata – kratki sažetak praćenja genetike risova u 2020/2021 sezoni

Objavljeno - Jan 21, 2022


Parenje u srodstvu je najveća prijetnja dinarskoj i JI alpskoj populaciji risova zbog čega pratimo status populacije kroz genske analize. Uzorci za genetiku su prikupljeni između svibnja 2020. i travnja 2021. godine. Prikupljeno je ukupno 149 uzoraka na području hrvatskih i slovenskih Dinarida te JI Alpa (Italija). Najveći udio uzoraka čini risja dlaka, zatim izmet i urin.

Uzorak urina u snijegu i epruveta za sakupljanje uzoraka. Slika: LIFE Lynx

Svaki uzorak ima oznaku sa podacima sa terena. Sljedeći korak je priprema uzorka za izdvajanje DNA pomoću određenih protokola, ovisno o vrsti uzorka. Genotipiziranje počinje sa analizom svih uzoraka pomoću koje dobijemo uzorke visoke kvalitete koji se koriste u sljedećim koracima. Uz pomoć njih raspoznajemo različite jedinke i njihov spol.

Analiziranje uzoraka u laboratoriju. Slika: Gregor Šubic, film Put risa

Popis svih vrsta uzoraka prikupljenih 2020./2021. sezoni sa podacima o uspješnosti genotipiziranja.

Ove godine je 48% uzoraka bilo visoke kvalitete. Pripadaju 31 jedinki, od toga 17 mužjaka i 14 ženki. Posebnu pozornost pridajemo jedinkama koje su naseljene i njihovim potencijalnim potomcima. Na ovaj način možemo potvrditi jesu li te jedinke uspješno uključene u populaciju. Za više informacija o rezultatima monitoringa genetike risova napisano je u godišnjem izvješću.