Na portalu Discover Dinarics smo objavili prvi slikarski turistični paket

Objavljeno - Nov 21, 2018


V okviru projekta smo skupaj z lokalno akademsko slikarko in turistično agencijo pripravili program slikarskih počitnic, s katerim želimo povezati slikarsko ustvarjanje z ohranjanjem prosto živečih živalskih vrst. Program je objavljen na ekoturističnem portalu Discover Dinarics. Udeleženci bodo skupaj s svojo slikarsko mentorico vsak dan ustvarjali na prostem , poleg likovnih delavnic pa program vključuje vsakodnevne vodene naravoslovne izlete, s spoznavanjem lokalne flore in favne. Udeležencem programa bomo predstavili tudi teme povezane z biologijo in ohranjanjem risa, spoznali bodo projektne aktivnosti in si na terenu ogledali foto pasti in lovilce dlak.

Prisotnost velikih zveri za lokalno skupnost predstavlja priložnost za razvoj različnih ekoturističnih produktov. Zgodba o risu, izumrtju, ponovni naselitvi in doselitvi je odlična podlaga za oblikovanje inovativnih programov kot so slikarske počitnice. S pomočjo vizualne umetnosti lahko o naravovarstvenih tematikah in temah povezanih z ohranjanjem risov, ozaveščamo različne tarčne skupine, saj umetnost nagovarja ljudi vseh starosti.

Slikanje v naravi in spoznavanje z risom povezanim naravovarstvenih vsebin. Foto: Karmen Bajec

Spoznavanje praks sobivanja z velikimi zvermi bo ena od pomembnih tematik slikarskih počitnic. Foto: Irena Kavčič