Lovska zveza Slovenije izvedla dodatno izobraževanje za policiste

Objavljeno - Maj 12, 2022


Med 4. in 6. majem 2022 je Lovska zveza Slovenije v okviru projekta LIFE Lynx v vadbenem centru Gotenica organizirala drugo tridnevno izobraževanje za policiste glede preprečevanja in uspešnega pregona nezakonitega ubijanja prostoživečih živali.

Prvi dan so udeleženci pridobili poglobljen vpogled v varstveno problematiko velikih zveri in nekaterih vrst divjadi, katero je predstavil dr. Ivan Kos, ter potencial uporabe genetskih metod za preiskovanje nezakonitega lova s strani dr. Tomaža Skrbinška, oba iz Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Prav tako so bili seznanjeni s projektom LIFE Lynx in aktivnostmi znotraj projekta. Policist Jože Grajš iz policijske postaje Cerknica je predstavil praktičen primer odkrivanja krivolova volka, za zaključek pa je vrhovni državni tožilec mag. Jože Kozina predstavil nekaj primerov nezakonitega lova v Sloveniji in težave, s katerimi se srečujejo pri odkrivanju tovrstnih kaznivih dejanj.

Naslednji dan je najprej mag. Uršula Belaj iz generalne policijske uprave predstavila nezakonit lov ter nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami, v popoldanskem času pa so slušatelji najprej prisluhnili predsedniku LZS mag. Ladu Bradaču, ki je predstavil organizacijo slovenskega lovstva. Kasneje je Matija Janc, predsednik komisije za strelstvo na LZS predstavil lovsko orožje, kalibre, izstrelke ter ciljno balistiko, dan pa je bil zaključen s predavanjem o krvosledništvu in njegovi potencialni uporabi pri odkrivanju nezakonitega lova, katerega je predstavil Marko Mali, bivši član komisije za lovsko kinologijo na LZS.

Zadnji dan izobraževanja se je pričeli s predavanjem dr. Diane Žele Vengušt iz Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki je udeležence seznanila s patomorfološko preiskavo trupla prostoživeče živali s sumom na ilegalni odvzem iz narave, sledilo je predavanje Roberta Pračka iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija o pristopu k najdenemu kadavru živali za katerega sumimo, da je posledica ilegalne usmrtitve. Dan se je zaključil z delom na terenu, kjer so udeleženci na primeru dveh kadavrov lahko korektno pristopili k živali in določili optimalen potek obveščanja in ukrepanja od obvestila o najdbi do patološke preiskave.

Lovska zveza Slovenije in ter ostali projektni partnerji imamo ničelno toleranco do krivolova, zato si tudi v prihodnosti želimo več takšnih usposabljanj in dviganja ozaveščenosti o pomembnosti odkrivanja nezakonitega lova. 

Udeleženci usposabljanja. Foto: Tilen Hvala

Pristop k najdenemu kadavru, za katerega sumimo, da je posledica ilegalne usmrtitve. Foto: Tilen Hvala