Lovcem smo predstavili projekt LIFE Lynx

Objavljeno - Nov 4, 2019


Lovska zveza Slovenije je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Zavodom za gozdove Slovenije v okviru projekta LIFE Lynx pripravila predavanji za lovce na območju ZLD Gorenjska in Postojnsko Bistriško ZLD. Predavanja v Naklem se je udeležilo 21, v Pivki pa 19 udeležencev.

Predstavili smo biologijo ter ekologijo risa, razloge za njihovo ogroženost, projekt LIFE Lynx in projektne aktivnosti. Sodelavci projekta LIFE Lynx se zavedamo, da je za uspešno izvedbo projekta izjemnega pomena aktivno sodelovanje lovcev, zato smo jim predstavili različne možnosti vključevanja v projektne aktivnosti. Lovci, ki sodelujejo pri spremljanju risa z avtomatskimi kamerami, so bili seznanjeni z rezultati, pridobljenimi v sezoni 2018-2019. Pomembno je, da lovce izobražujemo o ustreznem ukrepanju v primeru najdbe trupla prostoživeče živali, za katerega obstaja sum nezakonitega odvzema, saj so navadno med prvimi, ki o dogodku poročajo Policiji. Z ustreznim ukrepanjem na terenu lahko pomembno prispevajo k učinkovitemu odkrivanju in sankcioniranju nezakonitih dejanj.

Na predavanjih v Naklem in Pivki smo predvajali tudi dokumentarni film Risova pot. Foto: Tadeja Smolej

Predstavitev projetka LIFE Lynx v Naklem. Foto: Tadeja Smolej

Projektna ekipa LIFE Lynx si želi, da dobro sodelovanje z lovci nadaljujemo tako v okviru terenskega dela kakor tudi z vidika udeležbe in aktivnega sodelovanja na predavanjih ter drugih dogodkih.