LIFE Lynx z Romsilvo načrtuje prihodnje doselitve risov iz Romunije

Objavljeno - Sep 17, 2021


Romunska državna gozdarska organizacija – Romsilva že nekaj časa sodeluje s projektom LIFE Lynx, ki ga koordinira Zavod za gozdove Slovenije. V okviru projekta z doselitvami risov iz Romunije in Slovaške rešujemo dinarsko – JV alpsko populacijo risa pred ponovnim izumrtjem.

Predstavniki projekta LIFE Lynx in Romsilve so se 16. septembra srečali na sestanku v Bukarešti, na katerem so predstavili napredek projekta in pripravili načrte za delo v prihodnjih treh letih projekta.

V znak hvaležnosti Romuniji, da omogoča preselitev risov iz njihovih Karpatov v Slovenijo in Hrvaško, so predstavniki projekta Romsilvi podarili plakete z zahvalo za sodelovanje.

 

Predstavitev Zavoda za gozdove Slovenije na sestanku. Foto: LIFE Lynx

Predstavniki projekta LIFE Lynx so Romsilvi podarili plakete z zahvalo za sodelovanje v projektu. Foto: LIFE Lynx