Pregled doselitev risov na Hrvaško v okviru projekta LIFE Lynx

Objavljeno - Okt 22, 2021


V okviru projekta LIFE Lynx smo v hrvaški del Dinaridov doslej izpustili štiri rise: Doruja, Alojzija, Pina in Emila. Po podatkih iz telemetričnih ovratnic sta se v populacijo uspešno vključila le dva od doseljenih risov. Ris Alojzije naseljuje območje južnega Velebita, kjer se nahaja od maja 2020, medtem ko ris Emil, izpuščen maja 2021, še vedno išče teritorij na območju severnega Velebita. Ris Doru se je po izpustitvi leta 2019 preselil v Slovenijo, kjer je vzpostavil teritorij. Pol leta pozneje njegova ovratnica preneha pošiljati podatke in od takrat tudi ni bil zabeležen na foto-pasteh. Poleg tega je njegov teritorij prevzel drug ris, kar kaže na to, da najverjetneje ni več živ. Ovratnica risa Pina že takoj od njegovega izpusta na severnem Velebitu leta 2020 ni pošiljala nobene lokacije. Nikoli tudi ni bil zabeležen na foto-pasteh in njegova usoda ostaja neznana.

Poleg risov, izpuščenih na Hrvaškem, imamo tukaj še enega novega risa, ki je prišel v okviru projekta LIFE Lynx – risa Borisa. Boris je bil izpuščen maja 2020 v Sloveniji, a je kmalu prestopil mejo s Hrvaško. Oktobra 2020 je na območju Male Kapele vzpostavil svoj teritorij, kjer se nahaja še danes. Borisova ovratnica je marca letos prenehala pošiljati GPS-lokacije, vendar še vedno deluje sistem VHF ovratnice, s katerim ga lahko lociramo. Do konca leta bomo poskusili Borisa ponovno ujeti in zamenjati njegovo ovratnico z delujočo.

 

Poleg Borisa je letos poleti Hrvaško obiskal tudi ris Niko. Niko je lanskoletni mladič karpatskega risa Goruja, ki je bil v Sloveniji izpuščen leta 2019, in domače risinje Teje. Pri starosti 8 mesecev, decembra 2020, se je Niko ločil od matere in se odpravil iskat svoj teritorij. Letos se je Niko odločil za poletno ekskurzijo na Hrvaško in dva meseca ostal na območju Male Kapele v bližini risa Borisa. Konec avgusta se je Niko vrnil v Slovenijo, na območje Kočevskega Roga, kjer nadaljuje z iskanjem stalnega teritorija.