Letno srečanje slovenskih Lokalnih posvetovalnih skupin

Objavljeno - Jul 7, 2022


Pri doseljevanju risov igra podpora lokalnih prebivalcev ključno vlogo. V okviru t.i. Lokalnih posvetovalnih skupin smo v zahvalo za sodelovanje vključenim organizirali ogled risa Bliska pred njegovim izpustom.

V petek, 13. maja, smo se iz loške in pivške strani odpravili na Snežnik in si z lokalnimi prebivalci, ki sodelujejo na projektu, ogledali risa Bliska v obori. Tam nismo ostali dolgo, da risa ne bi preveč motili, hkrati pa je ris naredil svoj vtis že v prvih parih minutah. Izmenjali smo se tudi v gozdni hiši Mašun, kjer smo si ogledali stalno razstavo z naslovom Velike zveri in njihovi gozdovi.

Ogledu sta sledila večerja in druženje v gostišču Mašun, kot zahvala za spremljanje in sodelovanje na projektu.

Hvala vsem za prijetno druženje in do naslednjih dogodkov!

Druženje ob večerji je prilika za izmenjavo mnenj in izkušenj vpletenih, z različnimi ozadji. Foto: Manca Velkavrh

Ogled gozdne hiše Mašun se nam zdi vsakič znova zanimiv. Foto: Manca Velkavrh