Letno srečanje članov lokalnih posvetovalnih skupin na Vodiški planini

Objavljeno - Nov 11, 2022


Pri doseljevanju risov igra podpora lokalnih prebivalcev ključno vlogo. V okviru t.i. lokalnih posvetovalnih skupin smo v zahvalo za sodelovanje vključenim organizirali druženje na Vodiški planini, ki je ena od sedmih lokacij, kjer že stojijo nove informativne table o risu.

Tablo na Vodiški planini so postavili Heidi Kardoš, skrbnica Partizanskega doma, ter člani LD Kropa, Vojko Varl, Rok Pogačnik in Matjaž Kavar. Hvala za sodelovanje!

V soboto, 15. oktobra, smo se z lokalnimi prebivalci, ki sodelujejo na projektu, zbrali v Partizanskem domu na Vodiški planini. Najprej smo prisluhnili koordinatorju projekta LIFE Lynx, Roku Černetu, ki je predstavil načrte za doselitve risov, ki še sledijo do konca projekta. Urša Fležar, iz Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani je predstavila zadnje rezultate spremljanja populacije risa v Sloveniji s poudarkom na risih na Gorenjskem. Tilen Hvala pa je predstavitve zaključil s prizadevanji Lovske zveze Slovenije pri preprečevanju nezakonitega lova risov in drugih velikih zveri. Udeležence sta nagovorila tudi župan občine Bohinj Jože Sodja in Peter Benedik, starešina lovske družine Nomenj-Gorjuše, ki je za svoj prispevek pri naselitvi risov na Gorenjsko od občine Bohinj prejela priznanje za posebne dosežke.

Predavanju sta sledila večerja in druženje, kot zahvala za spremljanje in sodelovanje na projektu. Hvala vsem za prijetno druženje!

Rok Černe je predstavil aktualne aktivnosti na projektu LIFE Lynx. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Tilen Hvala je predstavil kako je potekalo usposabljanje Policijske preiskovalne skupine, ki se ukvarja z ilegalnim lovom. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Udeleženci srečanja na Vodiški Planini.Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx