Katalin išče teritorij, Goru se je vrnil nazaj na Malo Goro

Objavljeno - Apr 11, 2020


Po izpustu, 31. marca na Snežniku, se je ris Katalin najprej odpravil proti jugu, na obmejno območje med Slovenijo in Hrvaško, kjer je tudi vrh z imenom Katalin. Naključje? Na tem območju, označenim z oranžo, se je verjetno tudi srečal z risinjo Martino. Zgodba Martine je zelo navdihujoča, saj so jo novembra 2019 našli osirotelo in jo nato po rehabilitaciji v Narodnem parku Risnjak, februarja letos spustili nazaj v naravo.  Po izpustu je šla Martina proti severu in je prečkala slovensko-hrvaško mejo ravno v času, ko je bil na tem območju Katalin.

Katalin je nato najprej svojo pot nadaljeval proti zahodu, nato pa se je obrnil proti jugu in odšel na Hrvaško. Na območju parka Učka se je nato spet obrnil proti severu. Zdaj čakamo naslednje lokacije, ki bodo potrdile, ali je ris še vedno na Hrvaškem. Za Katalina je trenutno zelo težko obdobje, saj se premika po neznanem območju in mora poiskati ozemlje, ki še ni zasedeno s teritorialnim risjim samcem. Tako veliki premiki so zato pričakovani in nestrpno pričakujemo, kje bo Katalin vzpostavil svoj teritorij. Upamo, da ga pot ne bo zanesla stran od ostalih risov.

Pot risa Katalina (zelena) z označenim srečanjem z risinjo Martino (oranžna). Foto: Lan Hočevar, Vedran Slijepčević, Maja Sever LIFE Lynx

Medtem, ko Katalin išče prost teritorij, pa se je naš prvi preseljeni ris, Goru vrnil na svoj teritorij na Mali gori, ki ga deli z risinjo Tejo. Pred enim mesecem se je med paritveno sezono odpravil na Hrvaško, na območje, kjer so prisotne vsaj 3 samice. Vse tako kaže, da Goru zelo dobro opravlja svoje poslanstvo.

Gorujeva pot, potem ko je zapustil svoj teritorij in se nato vrnil nazaj na Malo goro. Foto. Lan Hočevar, LIFE Lynx