Zemljevid prisotnosti risa

Objavljeno - Avg 27, 2019


Na osnovi podatkov SCALP (Status and Conservation of the Alpine Lynx Population) smo pripravili zemljevid prisotnosti risa. Podatki, ki so prikazani na zemljevidu so klasificirani v tri kategorije: Kategorija 1 (C1): »trda dejstva in podatki« ter verificirana in nedvoumna opažanja (fotografije, odlov živih živali, dokazljiva smrtnost,…); Kategorija 2 (C2): opazovanja, ki jih je potrdil strokovnjak za risa; Kategorija 3 (C3): nepotrjena opažanja kategorije 2 in vsa opažanja (npr. vizualna opažanja ali oglašanje), ki se jih že zaradi njihove narave brez dodatnih podatkov ne da preveriti. Podatki so zbrani s strani lovcev, znanstvenikov, gozdarjev oziroma ljudi, ki so izkušeni v prepoznavanju znakov prisotnosti risa.

database.