Kako so se Mladi varuhi risov na Gimnaziji Franceta Prešerna vživeli v svoje nove vloge in govorili o risu v različnih jezikih

Objavljeno - Jul 13, 2023


Na Gimnaziji Franceta Prešerna so v tem šolskem letu v okviru različnih predmetov, tako naravoslovnih kot tudi družboslovnih, v pouk vključevali vsebine o velikih zvereh, predvsem  o risih in volkovih v Sloveniji in Evropi. Gimnazija je namreč del programa Mladi varuhi risa v okviru projekta LIFE Lynx, v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU pa so Skrbniki narave. Ker sta si ris in volk tako različna po konfliktnosti s človekom, smo delali na vsaki vrsti posebej. Včasih pa so se teme, povezane z veliki zvermi, vseeno nekoliko prekrile – takrat smo jih smiselno povezali v celoto.

V okviru projekta LIFE Lynx so bili dijaki seznanjeni z dejavniki ogroženosti naše populacije risov ter o pomenu ponovne naselitve risov na območje Slovenije in Hrvaške. Nekateri so obiskali tudi Center za velike zveri DINA Pivka. Letos junija so tekom delavnice za Mlade varuhe risov igrali igro vlog; dijaki so se poskusili vživeti v dobljeno vlogo rejca, lovca, naravovarstvenika ali sekretarja z ministrstva in skozi razpravo poskusili zagovarjati različna stališča svoje vloge. Igra vlog ni običajen način učenja med poukom in zna biti zato za marsikoga nekoliko nenavadna ali celo zahtevna. Kljub temu nas je razveselilo, kako so se nekateri dijaki izvrstno vživeli v svojo vlogo.

Pri pouku francoščine in nemščine, so dijaki pripravljali različne pisne, umetniške in likovne izdelke ter se seznanili z risi in drugimi zvermi v različni literaturi, pesnili so pesmi, oblikovali plakate, o teh temah diskutirali. Pri pouku biologije so z maternim govorcem angleščine razpravljali o socialnem vidiku velikih zveri, seznanili so se z metodami zimskega sledenja in genetskega vzorčenja v naravi živečih populacij, spoznavali so anatomijo, morfologijo, ekologijo risov.

Dijaki so pri pouku nemščine oblikovali plakat o risu – o njegovi biologiji, vizualnih značilnostih in vplivu na ekosisteme. Foto: Nina Ražen

Nekateri dijaki so se prepričljivo vživeli v dodeljeno vlogo (v okviru igre vlog). Foto: Nina Ražen

V okviru Dneva odprtih vrat konec junija so svoja znanja in iznajdbe predstavljali eden drugemu (kvize, vprašanja, uganke iz anatomije, morfologije, ekologije, plakate v tujih jezikih, demonstracije varovanja drobnice in iznajdbo predelave sistema medovarnih smetnjakov). 21 dijakov je sodelovalo pri priprav razstavnih eksponatov, samostojnih delavnic, izzivov in nalog, v reševanju katerih se je preizkusilo približno 150 drugih dijakov.

Dijaki so v okviru ure biologije z maternim govorcem angleščine razpravljali o družbenih vidikih prisotnosti velikih zveri. Na ta način so povezali tudi različna predmeta in znanja. Foto: Nina ražen