Kako je svoj teritorij vzpostavil preseljeni ris Katalin?

Objavljeno - Sep 25, 2023


Telemetrični podatki o naših rezidentnih in preseljenih risih, ki jih pridobimo s pomočjo telemetričnih ovratnic na živalih, so dragoceni vir informacij o gibanju, rabi prostora, aktivnosti in načinu življenja risov.

Na projektnem spletnem pregledovalniku MBase so sedaj na voljo tudi telemetrični podatki nekaterih naših risov, ki jih spremljamo tekom projekta.

Tako nam tudi telemetrični podatki o preseljenem risu Katalinu v zadnjih treh letih kažejo, kako uporablja prostor, koridorje za gibanje in način lovljenja plena. Po začetni disperziji po izpustitvi iz obore na območju Snežnika si je vzpostavil svoj teritorij na območju planote Menišije južno od Ljubljane. Z dodatnimi podatki, pridobljenimi preko avtomatskih kamer, smo lahko potrdili tudi njegovo uspešno razmnoževanje. Opazili smo tudi, da se je vsako pomlad v času razmnoževanja risov odpravil na kratkotrajne ekskurzije izven svojega teritorija, da bi si tako poiskal še druge morebitne samice. Postopoma je nato Katalin začel širiti svoj teritorij tudi proti vzhodu, proti Škriljem in Zapotoku.

Na tej povezavi v pregledovalniku MBase si lahko ogledate shemo njegovega gibanja – iskanja in vzpostavitve teritorija vse od preselitve iz Romunije dalje. Za dostop do podatkov si morate predhodno na portalu MBase samo še ustvariti svoj uporabniški račun (klik na gumba »Prijava« ali »Registracija« v zgornjem desnem kotu).

Podatki gibanja risa Katalina v bazi MBase.