Kako je leto 2023 preživel risji podmladek v Alpah

Objavljeno - Dec 29, 2023


V pričetku leta 2023 smo imeli srečo, da smo za namen telemetričnega spremljanja odlovili kar štiri risje mladiče v slovenskih Alpah. Prva, Rozi, je potomka risjega para, ki je bil na Jelovico doseljen iz Karpatov l. 2021. Trije samci, Meri, Flori in Andrej, pa predstavljajo prvo generacijo risov, skotenih v Triglavskem narodnem parku. Tudi njihova starša sta bila iz Karpatov na Pokljuko doseljena s ciljem, da se v slovenskih Alpah vzpostavi nov del Dinarsko-JV alpske populacije risov.

Tekom iztekajočega se leta smo vse štiri risje mladiče spremljali po njihovi poti k osamosvojitvi kot mlade rise. Rozi in Meri sta se kmalu srečala in se med toplim delom leta skupaj zadrževala v območju med Zajamniki in dolino Triglavskih jezer. Medtem sta se nemalokrat srečala, kar je dobra novica za prihodnost risa v Alpah. Ta risji par nas je s svojim gibanjem tudi najbolj presenetil, saj sta se oba veliko časa zadrževala na nadmorskih višinah nad 2000m, torej nad gozdno mejo. S pregledom GPS lokacij smo ugotovili, da se zadržujejo na izredno mirnih lokacijah z zadosti plena. Medtem, ko Meri ostaja v gorah nad Bohinjskih jezerom do danes, se je Rozi jeseni premaknila na primorski strani Julijcev, kjer je med drugim obiskala Krnsko jezero in reko Sočo.

Ris Meri. Foto Igor Pičulin

Risinja Rozi.

Brata Andrej in Flori sta si razdelila severno-zahodni del Julijcev. Andrej je veliko časa preživel na Vršiču, dolinah Pišnice, Tamarja in v Trenti. Medtem ko je zasedel večino slovenskega ozemlja v temu delu Julijcev, si je Flori posledično svoj prostor našel v sosednji Italiji, kjer obvladuje doline in grebene južno od Trbiža.

Ris Andrej.

Ris Flori.

Štirje mladi risi so nam pokazali, da si vsak ris sčasoma najde svoj prostor, stran od svojih staršev. Samci si prostora ne delijo medtem ko se samec in samica, kot sta Rozi in Meri, na istem območju dobrodošlo sprejemata. Preko telemetrije bomo mlade rise spremljali tudi v prihodnje in preučili, kako preživijo zimski čas v visokogorju. Ugotovili pa bomo tudi, ali so se ustalili ali pa bodo svoj prostor še kaj spremenili tekom procesa krepitve stabilnosti risje populacije v Alpah.

Točke na zemljevidu prikazujejo vse lokacije posameznega risa od odlova do sredine decembra, poligoni pa območje gibanja v zadnjem mesecu in pol.