Izvedli smo prvo izobraževanje za lovske čuvaje

Objavljeno - Maj 23, 2019


V torek, 16. aprila 2019 se je 130 lovskih čuvajev v Celju udeležilo dopolnilnega izobraževanja za lovske čuvaje, ki ga je pripravila Lovska zveza Slovenije. Predstavili smo jim projekt LIFE Lynx, ekologijo in biologijo risa, zgodovino ter trenutno stanje Dinarsko-jugovzhodno alpske populacije risa in metode monitoringa.

Za učinkovito odkrivanje in preprečevanje nezakonitega ubijanja prostoživečih živali je izrednega pomena sodelovanje in izobraževanje lovcev ter lovskih čuvajev, ki na terenu običajno prvi odkrijejo tovrstna dejanja in o tem poročajo policiji. Seznanili smo jih z informacijo, da smo v okviru tridnevnega strokovnega izobraževanja izobrazili 25 specializiranih policistov, usposobljenih za odkrivanje in ukrepanje v primeru nezakonitega ubijanja prostoživečih živali. Na izobraževanju smo prvič predstavili del protokola, ki je namenjen lovcem ter lovskim čuvajem in jim bo v veliko pomoč pri odkrivanju ter ustreznem ukrepanju v primeru suma nezakonitega ubijanja prostoživečih živali.

Predstavitev projekta LIFE Lynx v Celju. Foto: Gregor Bolčina

Izobraževanja se je udeležilo 130 lovskih čuvajev. Foto: Gregor Bolčina